Q-Business ziet dat de volwassenheid van projectmatig werken in het algemeen en projectmanagement in het bijzonder ertoe leidt dat steeds meer bedrijven en organisaties een projectmanagementmethodiek implementeren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het structureren van projectmanagement door het gebruiken van richtlijnen en het vastleggen van activiteiten als planning en (voortgang)rapportages enzovoort. In feite worden hiermee de harde vaardigheden van een projectmanager ontwikkeld met als resultaat dat de projectmanager meer en beter gestructureerd gaat werken. Dit betekent niet dat de projectmanager daarmee ook daadwerkelijk een betere projectmanager wordt. Q-Business is overtuigd van het belang dat een betere projectmanager zowel harde als zachte vaardigheden sterk ontwikkeld heeft. Empathie, teamgeest, teamcoördinatie, conflicthantering en vele andere moeten kwaliteiten zijn van een betere projectmanager.

Q-Business let dus niet alleen op harde vaardigheden van een projectmanager, maar zeker ook op de zachte vaardigheden.

De opdrachten op het gebied van projectmanagement die Q-Business heeft uitgevoerd bij klanten zijn onder andere:

– Migratie van meer dan 1000 lokale applicaties naar een viertal centrale applicaties bij een non-profit organisatie

– Implementeren van een Arbo systeem bij een non-profit organisatie

– Implementeren van de helpdesksysteem bij een non-profit organisatie

– Ontwikkelen van een EDI systeem bij een non-profit organisatie

– Ontwikkelen van een e-books platform voor bibliotheken

 

Geinteresseerd in de dienstverlening van Q-Business op het gebied van interim management, neem dan contact op met onze contactpersoon.